Rapport : Stichtingsbestuur, Hansma en Steppé moeten opstappen (Video + Links)

 

Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag heeft de onderzoekscommisie duidelijke conclusies getrokken. Zo moet het Stichtingsbestuur haar positie te beschikking stellen en is er geen draagvlak meer voor Steppé en Hansma. Ook zal ereen nieuw bestuursmodel moeten komen waarin de stem van supporters en sponsoren beter moet worden opgenomen.

De belangrijkste conclusies van de onderzoekscommissie liegen er niet om.Zowel het stichtingsbestuur als Johan Hansma en Joost Steppé zullen moeten opstappen, voor hen is geen draagvlak meer. Daarnaast zal er een nieuwe bestuursvorm gevonden moeten worden welke de stem van alle stakeholders laat spreken. Het Stichtingsbestuur zal moeten blijven maar in een geheel nieuwe vorm. Volgens de commissie zal deze uit tien leden gaan bestaan die vanuit alle hoeken van de club komen.

Daarnaast adviseert de commissie een bestuur van vier mensen, met één onafhankelijke voorzitter. De beslissingen die op basis van de aanbevelingen gemaakt zullen worden, worden door de tijdelijke Raad van Commissarissen aangestuurd. Deze tijdelijke RvC zal opstappen zodra er een nieuwe invulling van de nieuwe bestuursvorm is gevonden….Lees hier verder

Advertisements